Mistrzostwa Polski Księży w Halowej Piłce Nożnej 2024

Duszpasterstwo sportu

 

Krajowe Duszpasterstwo Sportowców

Duszpasterstwo sportowców jako zadanie stawia sobie duchową i pastoralną troskę o ludzi sportu, tj. wszystkich tych, którzy w nim uczestniczą (zawodników, trenerów, działaczy, lekarzy i kibiców). Św. Jan Paweł II mówił, że: „Kościół uznaje sport za bardzo ważny czynnik wychowania moralnego i społecznego, zarówno na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej, jak również na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej” (2001).

W ramach duszpasterstwa sportowców wyróżniamy: duszpasterstwo sportu, w którym sport jest wykorzystywany jako wielce atrakcyjna i akceptowana przez młodych metoda wychowawcza i formacyjna oraz faktyczne duszpasterstwo sportowców, które obejmuje osoby uczestniczące w sporcie – zarówno tym wyczynowym, jak i rekreacyjnym, zdrowotnym i relaksacyjnym. Szczególny akcent duszpasterstwa sportowców jest skierowany
na dzieci i młodzież, na integralny rozwój młodego człowieka, aby był „uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem”.

Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców jest bp Marian Florczyk z diecezji kieleckiej,
zaś koordynacją działań duszpasterskich w polskim sporcie zajmuje się
ks. Edward Pleń SDB, krajowy duszpasterz sportowców.

KRAJOWE DUSZPASTERSTWO SPORTOWCÓW   >> zobacz

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej

KSSRP jest największym stowarzyszeniem, w skład którego wchodzi większość Parafialnych Klubów Sportowych. Założone zostało w 1992 r.,
a jego pierwszym prezesem był bp Andrzej Śliwiński.
Celem działania Stowarzyszenia jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną. W oparciu o zasady etyki Kościoła katolickiego Stowarzyszenie podejmuje i prowadzi działalność pożytku publicznego, jak również upowszechniania i popularyzuje sport.

Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS RP

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej – 29 czerwca 1992 r. Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie (SDB), siostry salezjanki (FMA) oraz osoby świeckie. Podstawowym celem, jaki przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Salezjańska Organizacja Sportowa RP jest członkiem
Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.

SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA SALOS RP   >> zobacz

Stowarzyszenie PARAFIADA

W 400-letniej tradycji szkolnictwa, prowadzonego przez Zakon Pijarów, priorytetem we wszystkich podejmowanych działaniach jest troska
o wszechstronny rozwój człowieka od najmłodszych lat. Różnorodna aktywność, odpowiadająca na wyzwania czasów i dostosowywana do aktualnych potrzeb środowiska sprawia, że praca z dziećmi i młodzieżą wychodzi poza ramy szkół i mobilizuje różne środowiska do budowania cywilizacji życia.

Utworzone w 1992 r. Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza realizuje swoje cele i zadania wg duchowości kalasantyńskiej
i w nawiązaniu do tradycji szkoły pijarskiej.
Aktywność Stowarzyszenia koncentruje się na szeroko pojętej opiece i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,
a także na budowaniu i wzmacnianiu więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własną parafię i środowisko.

Czynne uczestniczenie w tworzeniu systemu wychowawczo-społecznego, który pozwala każdemu człowiekowi zachować własną tożsamość
i jednocześnie integrować go ze środowiskiem, sprawiło, że Stowarzyszenie stało się centrum kreowania i realizacji wielu cennych inicjatyw realizowanych w szkołach, klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach i ogniskach, ale zawsze w jedności z parafią. Jedną z głównych form aktywności Stowarzyszenia jest coroczne organizowanie Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Inicjatorem, współzałożycielem, propagatorem i długoletnim prezesem Stowarzyszenia był o. Józef Joniec SchP – zginął z grupą wielkich Polaków w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem, pochowany w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

STOWARZYSZENIE PARAFIADA   >> zobacz