Mistrzostwa Polski Księży w Halowej Piłce Nożnej 2021

2022 | Bochnia

XVI Mistrzostwa Polski Księży w Halowej Piłce Nożnej w Bochni (Małopolska)
Organizator: Diecezja Tarnowska

Pierwotnie ta edycja Mistrzostw miała się odbyć w 2020 r. Jednak z powodu wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (ogłoszonej przez WHO
w marcu 2020 r.), a wraz z nią wprowadzonych obostrzeń sanitarnych w naszym kraju, organizatorzy byli zmuszeni do przekładania zawodów
na późniejsze terminy. Niemożliwe stało się przeprowadzenie turnieju również w 2021 r., stąd podjęto decyzję o jego przesunięciu na rok 2022.