Mistrzostwa Polski Księży w Halowej Piłce Nożnej 2024

Regulamin

XVIII MISTRZOSTWA POLSKI KSIĘŻY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Archidiecezja Białostocka | Białystok 2024

1. ORGANIZATOR

Organizatorem XVIII Mistrzostw Polski Księży w Piłkę Nożną Halową jest Archidiecezja Białostocka.

2. MIEJSCE I TERMIN

Mistrzostwa rozegrane zostaną w halach sportowych w Białymstoku, w dniach 12-13 kwietnia 2024 roku.

3. SYSTEM ROZGRYWEK

Rozgrywki grupowe będą toczyć się w 4 przygotowanych halach sportowych:

 • Grupa A: Hala UwB – ul. Świerkowa 20a
 • Grupa B: Hala w VI LO w Białymstoku – ul. Warszawska 8
 • Grupa C: Hala w ZSB-G w Białymstoku – ul. Słonimska 47/1
 • Grupa D: Hala ZSK w Białymstoku – ul. Kościelna 3

Drużyny rozgrywają mecze w systemie „każdy z każdym” w czterech grupach składających się z 5 (grupa „A” oraz „B”) i 4 (grupa „C” oraz „D”) zespołów.
Losowanie drużyn odbędzie 12 kwietnia 2024 roku, podczas uroczystości otwarcia mistrzostw. Rozstawione będą cztery drużyny:

Grupa „D” – gospodarz turnieju Archidiecezja Białostocka (ze względów organizacyjnych)

Grupa „A”, „B” lub „C” – trzy najlepsze drużyny poprzednich mistrzostw (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Kielecka i Gdańska)

O przydziale do danej grupy zadecyduje wynik losowania. Do zajmujących numer 1 w każdej grupie rozstawionej drużyny zostaną dolosowani pozostali uczestnicy turnieju. Oprócz wyżej wymienionych drużyn do turnieju zgłosili się reprezentacje następujących Archidiecezji i Diecezji:

Bielsko-Żywiecka, Częstochowska, Koszalińsko-Kołobrzeska, Lubelska, Opolska, Pelplińska, Poznańska, Przemyska, Radomska, Sandomierska, Siedlecka, Tarnowska, Wrocławska, Warszawska.

Po rozegraniu meczów fazy grupowej awans do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. O kolejności zajmowanych miejsc w rozgrywkach grupowych zadecydują w następującej kolejności:

 1. Ilość zdobytych punktów (za zwycięstwo 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.)
 2. Wynik bezpośredniego meczu (tzw. „mała tabela” pomiędzy zainteresowanymi drużynami)
 3. Korzystniejsza różnica bramek (stosunek bramek zdobytych do straconych)
 4. Przy dalszej równości większa ilość bramek zdobytych
 5. Przy dalszej równości rozegrana zostanie seria rzutów karnych. (mało realne)

W parach ćwierćfinałowych spotkają się (system pucharowy):

 1. Zwycięzca grupy A – druga drużyna z grupy C
 2. Zwycięzca grupy B – druga drużyna z grupy D
 3. Zwycięzca grupy C – druga drużyna z grupy A
 4. Zwycięzca grupy D – druga drużyna z grupy B

Zwycięzcy poszczególnych ćwierćfinałów utworzą pary półfinałowe:

 1. Zwycięzca ćwierćfinału 1 – Zwycięzca ćwierćfinału 3
 2. Zwycięzca ćwierćfinału 2 – Zwycięzca ćwierćfinału 4

Zwycięzcy półfinałów spotykają się w finale, a pokonani walczą o trzecie miejsce. Pierwszy zostaje rozegrany mecz o trzecie miejsce, a następnie Finał.

4. UCZESTNICY

 • W Mistrzostwach biorą udział drużyny reprezentujące poszczególne diecezje. Zabronione jest, aby wzięły udziału drużyny połączone, w składach których byliby kapłani posługujący w różnych diecezjach.
 • Każdą diecezję reprezentuje tylko jedna drużyna, którą przedstawia Diecezjalny Duszpasterz Sportowców (lub jego delegat). Do rozgrywek drużyna diecezjalna może zgłosić maksymalnie 12 zawodników, natomiast w protokole meczowym może być zgłoszonych maksymalnie 10 zawodników.
 • W Mistrzostwach mogą uczestniczyć kapłani inkardynowani do danej diecezji i kapłani zakonni, pełniący aktualnie, na mocy dekretu Przełożonych, funkcje duszpasterskie na terenie danej diecezji. Liczba kapłanów zakonnych zgłoszonych do zespołu nie może przekroczyć 50% łącznej ilości członków danej drużyny.
 • W trakcie rozgrywek wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentów tożsamości oraz legitymacji kapłańskiej celem przedstawienia na żądanie drużyny przeciwnej Organizatorom.
 • Drużyny przystępujące do rozgrywek zobowiązane są przed rozpoczęciem zawodów, dostarczyć podpisane listy zgłoszeniowe wraz z podpisami zawodników dotyczące ponoszenia pełnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas zawodów (każdy indywidualnie ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz oświadczenia, gdzie potwierdzają swoją dobrą dyspozycję zdrowotną. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.
 • Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
 • Kierownicy drużyn zobowiązani są przed zawodami do czytelnego wpisania imion i nazwisk (drukowanymi literami) swoich zawodników do protokołu, zgodnie z numerami na koszulkach.

5. UBIÓR ZAWODNIKÓW

 • Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu innych zawodników (dozwolone są medaliki). Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarz musi różnić się ubiorem od pozostałych zawodników.
 • Drużyny zobowiązane są do posiadania własnego obuwia przystosowanego do gry na hali sportowej. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu wskazującą na jego funkcję.

6. PRZEPISY GRY – FUTSAL

a. Boisko – długość ok. 40 m, a szerokość ok. 20 m.

b. Pole bramkowe – jak do piłki ręcznej

c. Piłka – przystosowana do gry na hali

d. Pole karne – punkt karny w odległości 6 m od środka linii bramkowej, a drugi punkt karny w odległości 10 m. (przedłużony rzut karny)

e. Strefa zmian – jest usytuowana na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych i bezpośrednio przed nimi. W obrębie tej strefy zawodnicy wchodzą i schodzą z pola gry podczas zmian.

f. Bramki – jak do piłki ręcznej (2m wysokości x 3m szerokości)

g. Zawodnicy – w zawodach udział biorą dwie drużyny, z których każda składa się z nie więcej niż 10 zawodników. Na boisku przebywa nie więcej niż 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Maksymalna liczba zawodników rezerwowych wynosi 5. Liczba zmian podczas meczu jest nieograniczona. Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola.

h. Zmiana zawodników następuje z zachowaniem następujących warunków: – nowy zawodnik może wejść na boisko, dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika schodzącego w obrębie strefy zmian, w przeciwnym przypadku gra winna być przerwana, zawodnik zostaje upomniany (żółta kartka).

i. Sędzia – Obsadę sędziowską zapewnia Organizator. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również i wyniku meczu są ostateczne. Zarówno sędzia (główny), jak i drugi sędzia mają prawo do napomnienia lub wykluczenia zawodników, ale w przypadku rozbieżności przeważa decyzja sędziego głównego. Przy stoliku sędziowski znajduje się także, wyznaczona przez organizatorów osoba, która m.in. włącza i zatrzymuje zegar, kontroluje 1-minutowe przerwy w grze, kontroluje karę 2-minutową i uzgadnia, który z zawodników rezerwowych zajmie miejsce zawodnika usuniętego z boiska, notuje liczbę fauli, używa sygnału dźwiękowego.

j. Czas trwania gry – mecz składa się z dwóch części po 10 minut każda, natomiast mecz finałowy z dwóch części po 15 minut. Czas trwania każdej połowy winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu wolnego (w tym rzutu karnego). Przerwa między pierwszą a drugą połową meczu wynosi 5 minut.

k. Piłka poza grą – gdy całym obwodem przekroczy linię końcową lub linię boczną, zarówno na podłodze jak i w powietrzu, uderzy w sufit, lub gdy gra została przerwana przez sędziego. Kiedy piłka uderzy w sufit, lampę, lub inny element dachu, grę wznawia się rzutem z autu, na wysokości miejsca dotknięcia, przyznanym drużynie przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki. Z rozpoczęcia gry (pierwsza lub druga połowa meczu) bramka może być zdobyta bezpośrednio.

l. Faule akumulowane – pierwsze cztery faule popełnione przez daną drużynę podczas jednej połowy meczu karane jest rzutami wolnymi. Począwszy od piątego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu, drużyna przeciwna wykonuje przedłużony rzut karny. Piłkę ustawioną na drugim punkcie karnym (10m) uderza się bezpośrednio na bramkę.
Wykonanie rzutów wolnych – przy pierwszych czterech faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół w czasie jednej połowy meczu zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny; wszyscy zawodnicy muszą znajdować się co najmniej 5m od piłki, zanim zostanie ona wprowadzona do gry; bramka może zostać zdobyta również bezpośrednio z rzutu wolnego.

m. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie – jakiekolwiek symulowanie, które ma na celu oszukanie, wprowadzenie w błąd sędziów, musi być traktowane jako niesportowe zachowanie. Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień:

 • kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
 • podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
 • skacze na przeciwniku,
 • uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
 • popycha lub przytrzymuje przeciwnika,
 • rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym),
 • za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym).

Gra wślizgiem jest dozwolona jeżeli jest to wślizg blokujący i nie zagrażający przeciwnikowi. Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia. Powyższe przewinienia (faule) są akumulowane. Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z powyższych przewinień zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki.

n. Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień:

 • dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez zawodnika z własnej drużyny,
 • dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu wykonywanego przez współpartnera,
 • dotyka piłkę rękami dłużej niż 4 sekundy.

Rzut wolny pośredni przyznaje się również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego:

 • gra w sposób niebezpieczny,
 • celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),
 • przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,
 • popełnia jakikolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej, dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie.

o. Zawodnik zostanie napomniany żółtą kartką, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:

 • jest winny niesportowego zachowania,
 • słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,
 • uporczywie narusza przepisy gry,
 • opóźnia wznowienie gry,
 • nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym,
 • wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,
 • rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.

Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia. Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Winnemu zawodnikowi należy udzielić napomnienia zakładając, że nie popełniono innego, cięższego przewinienia.

p. Czerwona kartka – Zawodnik zostanie wykluczony z gry i zobaczy czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:

 • gra brutalnie,
 • zachowuje się wybitnie nie sportowo,
 • używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
 • pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
 • pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,
 • otrzymuje drugie napomnienie (żółtą kartką) w tym samym meczu.

Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry w danym meczu, a przy bezpośredniej czerwonej kartce również w kolejnym. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia ukaranego gracza.

r. Miejsce wykonania rzutu wolnego: wszyscy przeciwnicy muszą pozostać w odległości, co najmniej 5 metrów od piłki zanim będzie w grze, piłka jest wprowadzona do gry, gdy zostanie dotknięta i poruszy się.

Jeżeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłużej niż 4 sekundy od gwizdka sędziego, to należy przyznać rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej.

s. Rzut z autu – Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki. Rzut z autu przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną. Zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu. Wykonawca musi wprowadzić piłkę do gry w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili prawidłowego ustawienia piłki w miejscu wykonania rzutu z autu.

Piłka musi leżeć nieruchomo i dotykać linii bocznej lub być w niewielkiej odległości od niej poza polem gry. Rzut z autu zostaje przyznany drużynie przeciwnej jeżeli:

 • zostanie wykonany nieprawidłowo,
 • zostanie wykonany z innego miejsca niż to, gdzie piłka przekroczyła linię boczną,
 • nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki,

t. Rzut od bramki – bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki. Rzut od bramki przyznaje się, gdy piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta.

Wykonanie:

 • piłka zostaje wyrzucona ręką przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego (nie może zagrać do siebie),
 • zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry,
 • piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne.

u. Rzut rożny – Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu rożnego. Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy rzut rożnego nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund od chwili prawidłowego ustawienia piłki w miejscu jego wykonania.

w. O sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Organizator