Mistrzostwa Polski Księży w Halowej Piłce Nożnej 2021

Regulamin

XVII MISTRZOSTWA POLSKI KSIĘŻY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Archidiecezja Gdańska | Wejherowo-Rumia 2023

 1. W Mistrzostwach biorą udział drużyny reprezentujące poszczególne diecezje. Każdą diecezję reprezentuje tylko jedna drużyna,
  którą przedstawia Diecezjalny Duszpasterz Sportowców (lub jego delegat czy kapitan drużyny).
  2. Do całych Mistrzostw drużyna diecezjalna może zgłosić maksymalnie 12 zawodników (do każdego protokołu meczowego
  maksymalnie 10 zawodników). Zostało to ustalone na spotkaniu kapitanów podczas wcześniejszych Mistrzostw.
  3. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć kapłani inkardynowani do danej diecezji i kapłani zakonni, pełniący aktualnie –
  na mocy dekretu Przełożonych – funkcje duszpasterskie na terenie danej diecezji.
  4. Liczba kapłanów zakonnych zgłoszonych do zespołu nie może przekroczyć 50% drużyny.
  5. W trakcie rozgrywek wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz legitymacji kapłańskiej,
  celem przedstawienia drużynie przeciwnej bądź Organizatorom.
  6. Drużyny przystępujące do rozgrywek są zobowiązane – przed ich rozpoczęciem – dostarczyć podpisane listy zgłoszeniowe,
  wraz z podpisami zawodników, dotyczące ponoszenia pełnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas zawodów (każdy indywidualnie ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz oświadczenia, w których potwierdzają swoją dobrą dyspozycję zdrowotną.

Zgłoszenia

Kapitan zgłasza drużynę mailem na adres: [email protected]
Do przesyłki załącza potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy:

Konto Archidiecezji Gdańskiej
32 1240 1271 1111 0000 1492 8158

W tytule przelewu należy podać nazwę diecezji + WPISOWE.

Wpisowe: 700 zł.

Rozgrywki grupowe | faza pucharowa

 1. A) Jeśli zgłosi się do 15 drużyn:

W trzech grupach: A, B, C, składających się z 4-5 zespołów. Rozstawione będą trzy drużyny: gospodarz turnieju (Gdańsk)
oraz dwie drużyny, które zajęły 1 i 2 miejsce na ostatnich Mistrzostwach (Zamość-Lubaczów i Kielce).

Awans do ćwierćfinału uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy (sześć zespołów)
oraz dwie najlepsze drużyny z trzecich pozycji (razem osiem zespołów).*

 1. B) Jeśli zgłosi się 16 i więcej drużyn:

W czterech grupach: A, B, C, D, składających się z 4-5 zespołów. Rozstawione będą cztery drużyny: gospodarz turnieju (Gdańsk)
oraz trzy drużyny, które zajęły 1, 2 i 3 miejsce na ostatnich Mistrzostwach (Zamość-Lubaczów, Kielce, i Tarnów).

Awans do ćwierćfinału uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy (razem osiem zespołów).*

Półfinały:

 1. Zwycięzca I ćwierćfinału vs zwycięzca II ćwierćfinału.
  2. Zwycięzca III ćwierćfinału vs zwycięzca IV ćwierćfinału.

Mecz o III miejsce zagrają przegrani z półfinałów.

Finał rozegrają zwycięzcy półfinałów.

____________

* O kolejności drużyn w rozgrywkach grupowych zadecydują:

 • ilość zdobytych punktów (za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt),
  • wynik bezpośredniego meczu (tzw. „mała tabela” pomiędzy zainteresowanymi drużynami),
  • korzystniejsza różnica bramek,
  • przy dalszej równości większa ilość bramek zdobytych.

Organizatorem XVII Mistrzostw Polski Księży w Halowej Piłce Nożnej jest Archidiecezja Gdańska,
którą reprezentuje ks.
Piotr Belecki, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej.
Turniej planuje się rozegrać w
Wejherowie i Rumi: 21 i 22 kwietnia 2023 r.